Ne manquez pas...

Parcourez-ici les rubriques

VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL ARTS PLASTIQUES EXPOSITIONS INAUGURATION DE L’EXPOSITION « VRAI ? FAUX ?, LE PRIMITIF ITALIEN ÉTAIT PRESQUE PARFAIT » AU MUSÉE FESCH À AJACCIO

Inauguration de l’exposition « Vrai ? Faux ?, le primitif italien était presque parfait » au Musée Fesch à Ajaccio

Dernière mise à jour de cette page le 12/09/2012

Mots clés : exposition , Musée Fesch , Primitif italien , Renaissance

En juin 2012 a été inaugurée au Musée Fesch d’Ajaccio, l’exposition « Vrai ? Faux ?, le primitif italien était presque parfait ». Cette exposition nous entraîne à la découverte de ces primitifs italiens qui font l’orgueil du Musée Fesch.  Mais plus que cette collection prestigieuse, le public partira à la découverte d’œuvres multiples, prêts de nombreux musées qui permettent de retranscrire l’histoire du « primitif italien ». Le point de départ est marqué par l’intérêt précoce du Cardinal Fesch pour ces œuvres qui joua un rôle déterminant dans leur redécouverte par les amateurs d’art. Au fil du 19ème siècle, le phénomène s’amplifie au point que les falsifications de ces œuvres deviennent légion. Cette exposition tend alors à raconter ce passage, tout en s’interrogeant sur la part du « vrai » et du « faux », ou encore le détournement d’images. Le public restera à n’en pas douter perplexe devant un Botticelli ou devant sa copie.  Une belle initiative du Musée Fesch en partenariat  avec l’Institut de l’histoire de l’art de Paris, qui impose une exposition novatrice où l’on peut admirer les œuvres du Musée et de nombreux inédits. Le faux, hier sujet tabou devient alors un objet d’étude, d’exposition.

> Lingua corsa

(A redazzioni d'Alta Frequenza) -  Hè stata inaugurata à u Museu Fesch d'Aiacciu, a mostra « Vrai ? Faux ?, le primitif italien était presque parfait ». Issa mostra ci porta à scopra issi primitivi taliani chì faci a fiertà di u Museu Fesch. Ma aldlià di issa cullezzioni di prestigiu, u publicu andarà à scopra parechji opari, imprestiti di numarosi musei chì parmettini di ritrascriva a storia di u "primitivu talianu". Tuttu parti da l'intaressu natu à lestra di u Cardinali Fesch pà iss'opari, chì hà avutu un rollu ditarminati ind'a so riscuparta da l'amatori d'arti. U 19u seculu viaghjendu, cresci u fenomenu, ciò chì inghjenna a splusioni di falsificazioni di iss'opari. Issa mostra voli cuntà issu passu, intarrughendu si à volti nant'à u veru è u falsu, frà altru. U publicu firmarà in u dubbitu davanti à un Botticelli o a so coppia. Una bella iniziativa di u Museu Fesch in partenariatu cù l'Istitutu di a storia di l'arti di Parighji, chì imponi una mostra nova duva ellu si pò fighjulà l'opara di u Museu è parechji pitturi ancu cunnisciuti. U falsu, sughjettu chì ùn ci vulia micca à trattà arimani diventi tandu un ughjettu di studiu, di mostra.

Texte anti-spam :*
La clé d'API reCAPTCHA n'est pas renseignée.

Soyez le premier à commenter cet article ! COMMENTER